Telefonsluss öppnar igen 08:00. För tillträde nu boka online.
  • Privat och företag
  • Ingen bindningstid
  • Hög säkerhet
  • Tillgång 24-7
  • Tillträd 24-7

Om Servistore

Historik

Servistore startades i oktober 2006 som en lokal aktör inom self storage-branschen i Linköping. Vi hade själva tidigare erfarenhet av traditionell magasinering där man i ett perspektiv kan säga att self storage är en modern form av magasinering.  Idag finns vi representerade på tre orter med totalt sju olika anläggningar. Servistore AB är ett privatägt bolag och ingår i Black Pond-koncernen, med säte i Linköping.

Vad gör vi?

Self storage är en säkrare form av förvaring med hög flexibilitet och tillgänglighet som riktar sig till både privat och företag. Servistore erbjuder tillgänglighet dygnet runt utan att göra avkall på säkerheten och gör det dessutom till väldigt bra villkor. Vi anser att det ska vara smidigt att nyttja våra tjänster både på kort och lång sikt - oberoende av vilket skede i livet man står i.
 

Vision

Under 2016 så lanserade vi som första operatör i Sverige vad vi anser är nästa generation av self storage. Utgångspunkten för detta är att man som kund ska ha möjligheten att boka, betala och tillträda förråd dygnet runt - oberoende av om bemannade butiker är öppna eller inte. I framtiden ser vi oss även kunna erbjuda kompletterande tjänster närmre hemmet. Vi är övertygande om att modern self storage kommer att ha en allt större roll i många svenska hem i framtiden.

Tillväxt

Vi investerar mycket kapital och tid för att kunna växa de kommande åren. Tillväxt kommer fortsatt att ske främst organiskt, både på befintliga men även nya orter, men vi är även öppna för förvärv av välskötta verksamheter inom vårt segment. Långsiktigt så kommer vi att positionera oss som en stark aktör med geografisk bredd och tydlig igenkänning av koncept och kultur. Utgångspunkten för vårt arbete handlar om att skapa goda relationer och positiva kundupplevelser.

Mission

En del i vår mission anser vi är att bidra till samhällsnytta i takt med ökad urbanisering där allt fler flyttar in till storstäder, som dessutom växer otroligt fort. Vi ser oss kunna fylla en viktig funktion där höga byggkostnader kombinerat med effektivt nyttjande av boytan förflyttar del av all förvaring till annan punkt - exempelvis Servistore. Det behov som uppstår vill vi kunna fylla på ett modernt och kundorienterad sätt. Det är Servistore.

Bolagsuppgifter

SERVISTORE AB

Postadress: Box 426
  581 04 Linköping   
Besöksadress: Se adress för resp. stad
Telefon: 010 - 214 78 00
Mail: info@servistore.se
Fakturafrågor: ekonomi@servistore.se
Organisationsnummer: 556621-9688